Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Asylsökandes chans att få uppehållstillstånd påverkas av nämndemännens politiska hemvist

Forskning från Uppsala universitet

Ny studie ur en kommande doktorsavhandling vid Uppsala universitet visar att asylärenden i svenska migrationsdomstolar kan påverkas av nämndemännens politiska bakgrund. 

Sedan 2006 kan asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Besluten avgörs i regel av en domare och tre nämndemän.
Studien visar på skillnader i hur asylärenden avgörs beroende på vilken politisk tillhörighet nämndemännen har. Minst är sannolikheten att få asyl om en nämndeman nominerad av SD sitter i rätten, störst om en nämndeman nominerad av KD sitter i rätten.

Studien bygger på samtliga 15 500 asyldomar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 där nämndemän deltagit. 

Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum Appeals är en delstudie i nationalekonomen Linna Marténs kommande avhanding och publiceras idag som ett working paper på bl.a. Nationalekonomiska institutionens hemsida.