Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kriminologipris för forskning om ungas brottslighet

Bland vinnarna för första gången en svensk forskare

The Stockholm Prize in Criminology för 2016 har tilldelats tre forskare : Travis Warren Hirschi (University of Arizona), Cathy Spatz Widom (John Jay College of Criminal Justice) och Per-Olof Wikström (University of Cambridge).
De får priset för sin forskning om vad som påverkar unga att begå, respektive att avstå från att begå, brott och vilken betydelse föräldrar och jämnåriga kamrater har för att förhindra kriminalitet.

Stockholmspriset i kriminologi är ett prestigefyllt, internationellt pris. Det delas ut för framstående insatser inom kriminologisk forskning eller till den som praktiskt tillämpat sådan för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.