Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny avhandling om polisens yrkesroll

Efter några år i arbetslivet blir många mer benägna att tänja på gränserna

Polisstudenters syn på yrkesrollen förändras inte speciellt mycket under utbildningen, konstaterar Otto Petersson i sin nya avhandling Att bli polis : från utbildningens förväntningar till gatans norm (Linnéuniversitetet).

Under studietiden anser de att polisen måste ha lagstöd för alla åtgärder men när de jobbat ett tag blir många mer benägna att gå utanför regelboken. Studien visar exempelvis att äldre personer och kvinnor är bättre på att respektera lagen i alla situationer medan yngre nyutexaminerade män tänjer mer på gränserna. Mest avgörande för synen på yrkesrollen är de nära kollegornas syn på polisarbete, mindre roll spelar bakgrund, samhällsklass och var man arbetar.

I studien följer författaren polisstudenter från starten av utbildningen till de första åren som polis. Syftet har varit att ta reda på vad som formar synen på den egna yrkesrollen, hur den förändras och hur synen på rollen påverkar beslutsfattandet i konkreta situationer.