Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IP-regler på arvsområdet

Kommentarer till EU:s nya arvsförordning, svenska internationella arvslagen och bodelningslagen

En ny arvsförordning (650/2012) med ett gemensamt regelverk för medlemsländerna på arvsrättens område trädde i kraft den 17 augusti 2015. Danmark, Storbritannien och Irland har valt att stå utanför.
 
Den nya arvsförordningen reglerar i vilket lands domstol  en arvstvist ska tas upp och vilket lands arvslagar som ska tillämpas samt innehåller regler om godkännande och verkställighet av domar. Ett europeiskt arvscertifikat har också införts, en legitimationshandling giltig inom hela EU. 

För att komplettera vissa bestämmelser i arvsförordningen har Sverige antagit en ny lag om arv i internationella situationer, IAL (2015:417). Viktiga förändringar har också skett i den svenska internationella bodelningslagen (LIMF).

Två nya böcker kommenterar paragrafvis EU-förordningen och de svenska lagarna.

EU regulation on succession and wills : commentary av Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimston, Paul Lagarde, Felix Odersky, Barbara Reinhartz, Otto Schmidt Verlag
Boken kommenterar EU-förordningen artikel för artikel. Flera av författarna ingick i den internationella expertgrupp som upprättade EU:s arvsförordning på uppdrag av EU-kommissionen.  

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna av Ulf Bergquist, Lina Melén, Wolters Kluwer.
Advokaterna Ulf Bergquist och Lina Melén, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok  IAL , LIMF och den nordiska bodelningslagen (NÄF).