Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Norstedts Juridik och Fritzes byter namn till Wolters Kluwer

Wolters Kluwer samlar all verksamhet under ett gemensamt varumärke.

Norstedts juridik, ursprungligen ett varumärke för bokförlaget Norstedts juridiska litteratur uppstod 1861 då Sveriges Rikes Lag gavs ut för första gången.

Fritzes som grundades 1837 då C.E. Fritze och C.A. Bagge öppnade en bokhandel med förlagsverksamhet i Stockholm utnämndes 1862 till hovbokhandlare. 1996 stängdes boklådan och Fritzes blev en webbutik.1999 blev Fritzes offentliga publikationer en del av Norstedts Juridik.

Det nederländska företaget Wolters Kluwer som är en ledande global koncern inom förlags- och informationsbranschen köpte på 1990-talet upp Liber (där Norstedts juridik ingick). 2007 sålde Wolters Kluwer Liber men behöll Norstedts juridik.

Idag byter Norstedts Juridik och Fritze namn och all verksamhet är nu samlad under ett gemensamt varumärke.