Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Scandinavian studies in law, vol 61

Komparativ rätt

Denna nyutkomna volym av Scandinavian studies in law innehåller ett antal uppsatser i komparativ rätt, skrivna av akademiker från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Boken består av två delar, den första med fokus på teoretiska och metodologiska frågor inom komparativ rätt.
Den andra delen behandlar specifika ämnen som analyseras utifrån ett jämförande perspektiv med fokus på skandinaviska förhållanden. Artiklarna tar bland annat upp förbudet mot  barnaga i Sverige i jämförelse med situationen i Australien, rättslig reglering kring mobbning i skolan, i Sverige och Finland och fastighetsrättsliga frågor.

Skriftserien publiceras av Stockholm Institute for Scandinavian Law, en stiftelse knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. På webbsidan scandinavianlaw.se/ finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957, vissa sökbara i fulltext.