Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Våra fri- och rättigheter

Handbok från Centrum för rättvisa  vill bidra till bättre kunskap om hur det juridiska fri- och rättighetsskyddet ser ut.

Centrum för rättvisa har publicerat en handbok som på ett enkelt sätt beskriver våra fri- och rättigheter och ger konkreta verktyg till människor om hur man går till väga för att få en rättslig prövning om man drabbats av ett övertramp från det allmänna. 

Läs eller ladda ned Handbok om dina fri- och rättigheter på Centrum för rättvisas hemsida.