Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Insolvensrättsliga frågor får eget forum

Professor Marie Karlsson-Tuula lanserar ny tidskrift.

Till hösten får insolvensrätten ett eget forum när första numret av Insolvensrättslig tidskrift planeras komma ut. Den kommer ha ett tvärvetenskapligt anslag och innehålla artiklar, rättsfallsanalyser, debatt/krönikor och recensioner. 

Tidskriften riktar sig till advokater, domare, åklagare, bolagsjurister, forskare, revisorer och andra praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med insolvensrättsliga frågor. 
Man vill också uppmuntra yngre jurister att intressera sig för rättsområdet, bland annat genom att inrätta ett pris för årets bästa uppsats i ämnen som berör insolvensrätt på magister- eller mastersnivå. 

Ansvarig utgivare är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet.