Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Alla avhandlingar från Stockholms universitet blir fritt tillgängliga på nätet

 Ca 5700 avhandlingar framlagda åren 1906-2003 publiceras.

Stockholms universitet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga doktorsavhandlingar framlagda vid universitetet mellan åren 1906-2003. Det nya avtalet är en lösning som skyddar upphovsrätten, samtidigt som forskningen blir tillgänglig för alla.
Doktorsavhandlingarna kommer att publiceras successivt på universitetets webbplats under våren 2017.