Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar 1 januari

Sammanställning av nya lagar som börjar gälla kring årsskiftet.

Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft. De viktigaste finns sammanfattade i regeringens informationsskrift Viktigare lagar och förordningar 2016/17.