Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor 2017

Ny utgåva av Domstolsverkets informationsbroschyr.

2017 års upplaga av Rättshjälp och taxor har kommit ut.
Broschyren som kommer ut varje år beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning samt innehåller en sammanställning över Domstolsverkets taxor och föreskrifter inom rättshjälpsområdet.

 Publikationen kan beställas eller laddas ned här.