Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar 2016

Sammanställning av nya lagar och förordningar.

Vid årsskiftet träder en rad nya lagar i kraft. De viktigaste finns sammanfattade i regeringens informationsskrift Viktigare lagar och förordningar 2015-2016.