Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vårens propositioner och skrivelser

Förteckning på regeringens webbplats.

Förteckningen innehåller propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Propositionsförteckning våren 2016