Den första svenska tryckfrihetsförordningen fyller tillsammans med offentlighetsprincipen 250 år 2016. Den 2 december 1766 utfärdades den första tryckfrihetsförordnigen. Sverige blev då först i världen med en lagligt skyddad rätt att uttrycka sig fritt i tal och skrift.

Under 2016 kommer myndigheter, organisationer och föreningar att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden.  

Webbplatsen frittord250.se som administreras av KB och Kulturrådet, samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också texter av forskare och skribenter samt historiskt källmaterial.