Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tryckfrihet och offentlighet under 250 år

Webbplatsen frittord250.se med information om tryckfrihetsåret 2016.

Den första svenska tryckfrihetsförordningen fyller tillsammans med offentlighetsprincipen 250 år 2016. Den 2 december 1766 utfärdades den första tryckfrihetsförordnigen. Sverige blev då först i världen med en lagligt skyddad rätt att uttrycka sig fritt i tal och skrift.

Under 2016 kommer myndigheter, organisationer och föreningar att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden.  

Webbplatsen frittord250.se som administreras av KB och Kulturrådet, samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också texter av forskare och skribenter samt historiskt källmaterial.