Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Propositionsförteckning hösten 2016

Förteckning på regeringens webbplats.

Propositioner avsedda att avlämnas från och med den 13 september 2016 till mitten av januari 2017, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Propositionsförteckning hösten 2016