Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Planerade propositioner våren 2017

I en förteckning på regeringens hemsida presenteras de propositioner som är avsedda att avlämnas från mitten av januari 2017 under återstoden av riksmötet. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Propositionsförteckningen våren 2017