Kring halvårsskiftet 2017 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av de viktigare lagar och förordningar finns att läsa i en informationsskrift på regeringens webbplats.

Läs: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2017.