Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stora och komplexa brottmål ökar i Sverige

Rapport från Brå.

En ny rapport från Brå visar att antalet stora brottmål, som rör många misstänkta eller många brottsoffer, och som tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Merparten av dessa brottmål utgörs av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott och föregås av långa och komplicerade förundersökningar som slukar stora resurser från rättsväsendet.

Orsakerna till ökningen är flera. Den ökade internetanvändningen gör att internet blir ett brottsverktyg, som exempelvis sexbrott mot barn. Organiserade kriminella nätverk har alltmer övergått till ekonomiska brott vilket ställer större krav på utredningarna, och gör ärenden mer komplicerade. Dessutom har flera myndigheter gått ihop och satsat på att lösa riktigt stora brottmål. Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, som pågått sedan 2009, har lett till fler komplicerade ärenden.   

För att hantera ökningen av stora brottmål och korta ner utredningstiden, behöver rättsväsendet anpassas mer till stora ärenden, till exempel genom att öka IT-kapaciteten hos polisen och ge mer resurser till administration. Att utveckla rättegångsbalken så att den underlättar hanteringen av stora brottmål skulle också medföra effektivitetsvinster.

Läs rapporten Stora förundersökningar och brottmål (Brå 2017:4)