Informationsleverantörerna Karnov Group och Wolters Kluwer har ingått ett avtal som innebär att Wolters Kluwer säljer delar av den svenska verksamheten. De produkter som omfattas av försäljningen är rättsdatabasen Zeteo, Crito och förlagets svenska bokutgivningen inkl. utgivningen under varumärket Fritzes.
Ägarbytet är planerat till årsskiftet. I samband med detta återtar det juridiska affärsområdet företagsnamnet Norstedts juridik.

Wolters Kluwer köpte på 1990-talet upp Liber, där Norstedts juridik ingick. 2007 sålde Wolters Kluwer Liber men behöll Norstedts juridik. 2015 samlade man all verksamhet under ett gemensamt varumärke, Wolters Kluwer, och även Norstedts Juridik och Fritzes bytte namn.