Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Karnov Group expanderar på den svenska marknaden

Köper delar av Wolters Kluwer.

Informationsleverantörerna Karnov Group och Wolters Kluwer har ingått ett avtal som innebär att Wolters Kluwer säljer delar av den svenska verksamheten. De produkter som omfattas av försäljningen är rättsdatabasen Zeteo, Crito och förlagets svenska bokutgivningen inkl. utgivningen under varumärket Fritzes.
Ägarbytet är planerat till årsskiftet. I samband med detta återtar det juridiska affärsområdet företagsnamnet Norstedts juridik.

Wolters Kluwer köpte på 1990-talet upp Liber, där Norstedts juridik ingick. 2007 sålde Wolters Kluwer Liber men behöll Norstedts juridik. 2015 samlade man all verksamhet under ett gemensamt varumärke, Wolters Kluwer, och även Norstedts Juridik och Fritzes bytte namn.