Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar från den 1 juli

Informationsskrift på regeringens webbplats.

Kring halvårsskiftet 2018 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av de viktigare lagarna och förordningarna finns att läsa i en informationsskrift på regeringens webbplats.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018.