Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-förordningar på den internationella familjerättens område

Ny lagkommentar till regelverket som trädde i kraft den 29 januari.

EU har antagit nya internationellt privat- och processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden, (EU) 2016/1103 och (EU) 2016/1104. Bestämmelserna som trädde i kraft 29 januari 2019 reglerar frågor om behörig domstol, tillämplig lag och erkännande av domstolsbeslut.
Reglerna som i princip omfattar alla förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap och registrerade partnerskap kommer att väsentligt påverka förmögenhetsordningen både för svenska par som flyttar till utlandet och utländska par som flyttar till Sverige.

En ny kommentar till förordningarna har precis kommit ut. Boken är en artikel-för-artikel-kommentar, skriven av advokat Ulf Bergquist, specialiserad inom internationell arvs- och bodelningsrätt, tillsammans med jurister från Frankrike, England, Holland och Italien.
The EU regulations on matrimonial and patrimonial property av Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimston, Paul Lagarde, and Barbara Reinhartz, Oxford Univ. Press.