Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mutbrott i Sverige 2018

Rättsfallssamling från IMM.

Institutet mot Mutor (IMM) ger sedan 2017 ut en rättsfallssamling över årets mutbrottsdomar. Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för att visa hur korruption kan se ut inom specifika områden.

I den senaste publicerade rättsfallssamlingen över mutbrottsdomar år 2018 konstateras att det under året meddelades 21 fällande domar. Bland de elva sektorer där mutbrottsdomar meddelats sticker bygg och anläggning ut. Med sina åtta mål står sektorn för 36% av målen. Det är dubbelt så många mutbrottsmål som föregående år. 
I andra sektorer, däribland vård och omsorg, ordningsmakt samt transport och fordon gick antalet mål ner. Fyra sektorer i förhållande till år 2017 har tillkommit. Bland dessa märks sport- och fritidsverksamhet med tre mål.

Ladda ned Rättsfallsamlingen.