Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Norges lover

Sista utgåvan av den norska lagboken.

Årets utgåva av Norges Lover 1687-2018 blir den sista av den pappersbaserade röda lagsamlingen som började ges ut 1932.
Detta på grund av minskande försäljning.
Produktionen har hållits flytande tack vare den stora upplagan av studentutgåvan av lagboken men nu väntas även denna efterfrågan försvinna.
Orsaken är att heldigitaliserade lösningar införs på flera juristutbildningar i Norge, vilket bl.a. innebär att man helt övergår från tryckta till digitala källor.
Studenterna kommer fortsättningsvis bara använda rättsdatabasen Lovdata Pro.