Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Projekt Jurabog

Digitaliserad äldre dansk juridik.

Projekt Jurabog är ett icke-kommersiellt digitalt bibliotek, knutet till Juridiska fakultetens bibliotek vid Köpenhamns universitet.
Jurabok.dk som lanserades 2017 digitaliserar äldre dansk juridisk litteratur (utgiven för mer än 10 år sedan) och gör denna litteratur fritt tillgänglig på nätet. Flera hundra monografier, avhandlingar och festskrifter är tillgängliga som sökbara pdf-filer och biblioteket utökas kontinuerligt.
Som initiativtagare bakom projektet står Professor Mads Bryde Andersen.