Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar från 1 juli

Informationsskrift på regeringens webbplats.

Från och med 1 juli träder en lång rad lagändringar i kraft. Korta sammanfattningar av de viktigare lagarna och förordningarna presenteras i en informationsskrift på regeringens webbplats.

Läs mer: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019.