Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Allt svensk tryck ska digitaliseras

Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till idag ska göras digitalt tillgänglig i ett samarbete mellan KB och universitetsbiblioteken.

Det är målet med den avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket, KB och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

I första fasen digitaliseras material som inte är skyddat av upphovsrättslagen. Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material och okatalogiserat äldre tryck. Arbetet kommer att genomföras i delprojekt under längre tid.

Kompetens och teknik finns redan idag på biblioteken, men samordningen behöver ökas och ekonomiska resurser för massdigitalisering behöver tillföras. Digitaliseringsarbetet ska ledas och samordnas av en styrgrupp, som ansvarar för att gemensamma strategier, standarder och rekommendationer tas fram.