Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsbalken i ny engelsk översättning

Översättningen kommer uppdateras löpande.

Nu finns en ny och modern översättning av brottsbalken till engelska. Den senaste översättningen är från 1999 (publicerad i Ds 1999:36) och inga ändringar som beslutats sedan dess finns med.

The Swedish Criminal Code kommer att hållas aktuell genom att uppdateras löpande i samband med publiceringen av lagändringen i Svensk författningssamling. Svensk och engelsk text presenteras bredvid varandra i samma dokument.

The Swedish Criminal Code på government.se.