Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar 2020

Informationsskrift på regeringens webbplats.

Många nya lagar och lagändringar har trätt i kraft vid årsskiftet.
Läs  mer i skriften Viktigare lagar och förordningar 2019/2020.