Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Högsta domstolens webbplats på engelska

Nu finns HD:s webbplats i engelsk översättning i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Högsta domstolen uppger i ett nyhetsmeddelande att information om domstolens verksamhet, ledamöter och historia samt ett urval av domstolens avgöranden kommer att översättas till engelska.

De avgöranden som översätts är främst de som behandlar rättsfrågor av intresse inom de europeiska länderna eller som i övrigt kan antas ha ett internationellt intresse.