Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsoffermyndigheten har lanserat en ny digital referatsamling

Brottsoffermyndighetens senaste utgåva av referatsamlingen finns nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut och skriva ut enskilda referat. 
Den digitala referatsamlingen innehåller liksom den tryckta versionen ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida.