Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Juridikbok.se har lanserats

Svensk juridisk litteratur fritt tillgänglig på nätet.

Nu har webbsidan Juridikbok.se lanserats.

Sidan som drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har som mål att digitalisera och fritt tillgängliggöra svensk äldre juridisk litteratur.

Projektet är ett samarbete mellan universitetsbiblioteken, domstolsväsendet, juridiska förlag och advokatbyråer.

Läs mer : Juridikbok.se