Norska Universitetsforlaget har gett ut en ny omfattande kommentar till Norges grundlag som finns tillgänglig både som pappersbok och gratis via förlagets elektroniska plattform idunn.no.

Boken behandlar och kommenterar hela grundlagen från 1814 till 2020. Alla gällande och upphävda grundlagsbestämmelser, inklusive den omfattande grundlagsrevisionen 2014-2015, blir utförlig kommenterade och satta i sitt sammamnhang, även politiskt, historiskt och idéhistoriskt. Verket belyser den betydelse grundlagen haft i Norge men speglar även utvecklingen av det norska samhället efter 1814.

Kommentaren är skrivet av 49 författare, under redaktion av professorerna Ole Melstad och Dag Michaelson.


Grunnloven : historisk kommentarutgave 1814-2020 / Ole Melstad, Dag Michaelson, red., Universitetsforlaget.