Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Biblioteket öppnar

Från måndag den 4 oktober återgår biblioteket till ordinarie verksamhet.

Från måndag den 4 oktober tas de anpassningar som gjorts till följd av coronapandemin bort och biblioteket återgår till ordinarie verksamhet.

Vi har dock glesat ut utrymmet mellan sittplatserna vilket gör att vi kan ta emot något färre besökare än normalt.