Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tungan : huvudets baneman

En bok om hämnd och heder från stenåldern till dagens gängkriminalitet.

Viljan att hämnas är en mänsklig företeelse som förekommit så långt bak i tiden som vi kan följa och det finns exempel på hämndakter, överallt och från alla tider.
I denna bok tar advokat Olof Öhlén ett brett grepp kring hämnden som fenomen.
Han utforskar och beskriver dess drivkrafter och egenskaper, från forntiden till dagens gängkriminalitet och hederskultur, utifrån olika perspektiv, inte bara det straffrättsliga.

Essäerna som kan läsas fristående från varandra är rikligt belysta med hämndexempel ur verklighet och fiktion. En av ambitionerna med boken är, enligt författarens inedande ord, att popularisera straffrätten och göra den begriplig även utanför yrkesutövarnas krets.

Boken inleds med ett förord av Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.

Tungan : huvudets baneman av Olof Öhlén, Ekström & Garay.