Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagar som börjar gälla efter årsskiftet

Den första januari 2022 träder en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Skärpt straff för våld och kränkingar i nära relationer, straffrabatten för unga myndiga slopas vid grova brott och utökade möjligheter att avgöra brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt utan huvudförhandling, är några av de lagar som träder i kraft 1 januari.

De viktigaste nyheterna listas i informationsskriften "Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2021/2022"  som går att ladda ned från regeringens webbplats.