Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Straffrättsliga förhållningsregler

Advokat disputerar vid Lunds universitet.

Den 14 oktober disputerar advokat Anders Sjögren, verksam vid Advokatbyrån Thomas Bodström. Han disputerar på avhandlingen ”Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds-, och permissivregler.
En studie som fokuserar på förhållningsregler inom straffrätten, dvs. rättsregler som förbjuder, påbjuder och tillåter enskilda att göra saker.

Läs mer