Den i juni i år trädde ett nytt europeiskt patentsystem i kraft, med ett enhetligt patent (Unitary Patent, UP) och inrättandet av en ny patentdomstol (Unified Patent Court, UPC).
Syftet med det nya patentsystemet är att göra det enklare och billigare för företag att skydda och försvara sina patenträttigheter i de deltagande medlemsstaterna. UPC kommer att besluta om intrång och giltighet gällande både enhetspatent och klassiska europeiska patent.

Den nyutkomna boken A Practitioner´s Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent, ed. Paul England (Hart publ.) ger en ingående redogörelse för patentsystemet - historik, uppbyggnad och funktion, ansökningsprocessen och förfarandet vid domstolen. 
Skriven av ett team av patentexperter med många års erfarenhet av patenttvister i olika medlemsstater.