Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Med unga i fokus

Ny antologi inom straff- och processrätt.

Kerstin Nordlöf, professor vid Örebro, har tillägnats en festskrift med anledning av att hon avslutat sin tjänst som prefekt för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.
Hennes forskning inom straff- och processrätten har i hög utsträckning präglats av barn och unga.
Även bidragen i boken berör alla samma tema på olika sätt - barn, unga inom straff- och processrätten, som brottsoffer eller som lagöverträdare.
Med unga i fokus : festskrift till Kerstin Nordlöf, Iustus.