Pris:

2022 - 400 kronor. 2022 ÄR SLUT
2021 - 200 kronor.

Endast kontant betalning.
Lagböckerna skickas inte per post.

Kontakta biblioteket om du är intresserad 08-459 03 20 eller biblioteket@advokatsamfundet.se