Styrelse

Enligt stiftelsens stadgar består styrelsen av fem ledamöter, av vilka styrelserna för  Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning vardera utser en samt styrelsen för Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning två ledamöter. Ledamöterna väljs för fem kalenderår.


Johnny Herre, ordförande
Catharina Espmark
Göran Lambertz
Anne Ramberg
Mårten Schultz