Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Behandling av personuppgifter

Vägledning för personuppgiftsbehandling hos Stiftelsen Juridiska Biblioteket i Stockholm

Vilka personuppgifter behandlas i Juridiska Biblioteket?
I Juridiska Biblioteket behandlas personuppgifter avseende de personer som valt att registrera sig som låntagare. De som kan registrera sig som låntagare är anställda på advokatbyråer, anställda på Advokatsamfundet och övriga jurister.

De personuppgifter som behandlas avseende anställda på advokatbyråer är namn, arbetsplats och e-postadress. Avseende anställda på Advokatsamfundet behandlas endast namn och e-postadress.

Beträffande övriga jurister, såsom pensionerade advokater, rättsvetenskapsmän m.fl. behandlas namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna lagras i bibliotekssystemet Mikromarc på en server hos Bibliotekscentrum Sverige AB, som är personuppgiftsbiträde åt Juridiska Biblioteket. Juridiska Biblioteket har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Bibliotekscentrum Sverige AB.

Vad är ändamålet med behandlingen?

Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera låntagarnas lån från Juridiska Biblioteket.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen är nödvändig för att Juridiska Biblioteket ska kunna fullgöra ett avtal om utlåning i vilket den registrerade är part.

Hur informeras den registrerade om behandlingen?

Juridiska Biblioteket skickar en informationstext till nya låntagare i samband med att de registrerar sig som låntagare.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras till dess att låntagaren meddelar att han eller hon inte längre vill vara låntagare. Uppgifter om låntagarens lån lagras emellertid inte efter det att mediet är återlämnat.