Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Böcker

Bibliotekets samlingar omfattar drygt 50 000 volymer svensk och utländsk litteratur. Böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar, offentligt tryck och tillgång till svenska och nordiska rättsdatabaser, det mesta direkt tillgängligt på öppna hyllor. Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk och nordisk juridik. I stort sett all ny svensk juridik köps in och ett begränsat urval från Norden och övriga länder.

Internationell process- och skiljedomsrätt och mänskliga rättigheter är dessutom två områden vi satsar lite extra på.

Biblioteket har också en omfattande samling äldre juridik, svensk men även utländsk, främst engelsk, tysk och fransk.

Använd bibliotekets katalog för att söka efter litteratur
Juridiska bibliotekets katalog

I katalogen kan du söka bland böcker, tidskrifter och artiklar ur tidskriften Advokaten 1995-2000. Äldre litteratur läggs in i katalogen successivt men fortfarande finns litteratur som bara är sökbar i den tryckta kortkatalogen på biblioteket.

Äldre svensk juridisk litteratur kan återfinnas på Juridikbok.se. Sidan som drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har som mål att digitalisera och fritt tillgängliggöra svensk äldre juridisk litteratur.

Om boken du söker inte finns på biblioteket kan du söka vidare efter den på andra bibliotek. I den nationella samkatalogen Libris kan du söka på universitets-, forsknings-, och ett antal folkbibliotek.Libris