Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättsdatabaser

Biblioteket har tillgång till följande rättsdatabaser

JUNO Total,  lagkommentarer, tidskrifter, e-litteratur.   
 
Karnov, dansk juridisk basinformation inkl. Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från Højesteret
(1867-) och domar från  Sø- og Handelsretten. 

LovdataPro, 
juridiskt material från Norge. Lagstiftning, förarbeten, praxis, juridiska artiklar i fulltext och EU-rätt.

Rättsdatabaserna nås via automatisk inloggning på den publika dator besökarna har tillgång till på biblioteket.