Biblioteket har tryckta och elektroniska tidskrifter och annan periodica (skriftserier, årsböcker).
Alltfler tidskrifter upphör med tryckta utgåvor och publiceras bara som elektroniska tidskrifter.

Äldre avslutade tidskrifter finns, med några undantag, inte med i listan men går att hitta i bibliotekets katalog. Årtal inom parentes utgör bibliotekets tryckta bestånd.

ABA journal / American Bar Association (1935-1998, 2007- ej komplett)

Advokaatti (2000- ej komplett)

Advokatbladet : medlemsblad for den Norske advokatforening (1931-)

Advokaten : medlemsblad for Advokatsamfundet, Danmark (1959-) 
 
Advokaten : tidskrift för Sveriges advokatsamfund (Årg 1 1935-)

Affärsjuridiska uppsatser (1992–)

Aktiemarknadsrättslig skriftserie (Nr 1 2009-)

Anwaltsblatt /Deutscher Anwaltverein (1961:1-2020:4)

Apropå : Brottsförebyggande rådets tidskrift (1975–2011:4) Vilande 2012- 

Balans / utgiven av FAR (1979-)

BRÅ-rapporter 

The Cambridge Law Journal  (1954– )

Current legal problems  (Vol. 1 1948–)

De lege : årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala (1991–)

Defensor legis : organ för Finlands advokatförbund  (Årg. 1 1920–)

Domkretsen : en tidskrift från domstolsväsendet  (2004–2012:2) 

Europarättslig tidskrift  (Årg. 1 1998-)

European international arbitration review, EIAR (2012:1- )

Förvaltningsrättslig tidskrift  (Årg. 1 1938-) 

Hague Journal on the Rule of Law (Vol.1 2009 - vol. 11 2019)

The ICC International Court of Arbitration bulletin (2010-)

Idrottsjuridisk skriftserie (Nr 1 1996–)

Insolvensrättslig tidskrift, InraTi (Årg. 1 2016-)

Journal of European Criminal Law  (2006 - 2009)

Juridisk publikation vid Stockholms universitet (Årg. 1 2009-) 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet  (Årg 1 1989/90–) 

Lag & avtal  (Årg. 2  1979–)

Legally yours (2006-2016)
Digital veckotidning fr.o.m. 2017

Lov og rett : norsk juridisk tidsskrift (Årg. 1 1962-)
Lögmannablaðið, Island (1997-)

NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd  (Årg. 1 1932-)

Nordic journal og human rights, fd. Nordisk tidsskrift for
menneskerettigheter (Årg. 8 1990–) 

Nordisk försäkringstidskrift, NFT  (Årg. 1 1921-2000, 2005-2009)
Fr.o.m. 2009:2 endast som elektronisk tidskriftNordisk kriminalkrönika (1985-2016)

Nordisk socialrättslig tidskrift (Nr 1/2 2010-)
    
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab  (Årg. 37 1949–107(2020).
Fr.o.m. årg. 108 (2021) endast som elektronisk tidskrift

Nordisk tidsskrift for selskabsret (Årg. 1 1999-)

Ny juridik   (1994-)

Nytt juridiskt arkiv. Avd. 2
Tidskrift för lagstiftning m m (Årg. 1 1876-)

Nämndemannen (1992-)

Pointlex legala affärer (Årg. 1 2004-2009)  

Retfaerd : nordisk juridisk tidskrift (2014-)

Riksdag & departement (1959-2014, luckor)

Saint Louis University Law Journal  (Vol. 6 1961–vol. 63(2019)

Scandinavian studies in law  (Vol. 1 1957–)
Vol 1-59 är sökbara i fulltext  
Skattenytt  (Årg 1 1951–)

Stockholm international arbitration review, SIAR (2005:1-2009:2)  

Swedish studies in European law (Vol. 1 2006-)

Svensk försäkring : årsbok (1985-2006)

Svensk juristtidning   (Årg 1 1916-)
Svensk polis 

Svensk skattetidning  (Årg. 1 1934–)   

Sveriges internationella överenskommelser : SÖ  (1926– )

Tidsskrift for rettsvitenskap : TFR  (Årg. 1 1888–)

Tidskrift för Sveriges domareförbund  (2003–)

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen
i Finland : JFT  (Årg 1 1865–)

Uniform law review / Unidroit (1998-2001, 2006-2022)

Upphandlingsrättslig tidskrift (2014:1-)