Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tidskrifter

Biblioteket har ett 80-tal löpande tryckta och elektroniska tidskrifter och annan periodica (skriftserier, årsböcker). 
Äldre avslutade tidskrifter finns, med några undantag, inte med i listan.
Årtal inom parentes utgör bibliotekets tryckta bestånd.

ABA journal / American Bar Association (1935-1998, 2007- ej komplett)

Advokaatti (2000- ej komplett)

Advokatbladet : medlemsblad for den Norske advokatforening (1931-)

Advokaten : medlemsblad for Advokatsamfundet, Danmark (1959-) 
 
Advokaten : tidskrift för Sveriges advokatsamfund (Årg 1 1935-)

Affärsjuridiska uppsatser (1992–)

Aktiemarknadsrättslig skriftserie (Nr 1 2009-)

Anwaltsblatt /Deutscher Anwaltverein (Årg 11 1961-)

Apropå : Brottsförebyggande rådets tidskrift (1975–2011:4) Vilande 2012- 

Balans / utgiven av FAR (1979-)

BRÅ-rapporter 

The Cambridge Law Journal  (1954– )

Current legal problems  (Vol. 1 1948–)

De lege : årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala (1991–)

Defensor legis : organ för Finlands advokatförbund  (Årg. 1 1920–)

Domkretsen : en tidskrift från domstolsväsendet  (2004–2012:2) 

Europarättslig tidskrift  (Årg. 1 1998-)

European international arbitration review, EIAR (2012:1- )

Förvaltningsrättslig tidskrift  (Årg. 1 1938-) 

Hague Journal on the Rule of Law (Vol.1 2009 - vol. 11 2019)

The ICC International Court of Arbitration bulletin (2010-)

Idrottsjuridisk skriftserie (Nr 1 1996–)

Insolvensrättslig tidskrift, InraTi (Årg. 1 2016-)

Journal of European Criminal Law  (2006 - 2009)

Juridisk publikation vid Stockholms universitet (Årg. 1 2009-) 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet  (Årg 1 1989/90–) 

Lag & avtal  (Årg. 2  1979–)

Legally yours (2006-2016)
Digital veckotidning fr.o.m. 2017

Lov og rett : norsk juridisk tidsskrift (Årg. 1 1962-)
Lögmannablaðið, Island (1997-)

NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd  (Årg. 1 1932-)

Nordic journal og human rights, fd. Nordisk tidsskrift for
menneskerettigheter (Årg. 8 1990–) 

Nordisk försäkringstidskrift, NFT  (Årg. 1 1921-2000, 2005-2009)
Fr.o.m. 2009:2 endast som elektronisk tidskriftNordisk kriminalkrönika (1985-2016)

Nordisk socialrättslig tidskrift (Nr 1/2 2010-)
    
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab  (Årg. 1 1913–)

Nordisk tidsskrift for selskabsret (Årg. 1 1999-)

Ny juridik   (1994-)

Nytt juridiskt arkiv. Avd. 2
Tidskrift för lagstiftning m m (Årg. 1 1876-)

Nämndemannen (1992-)

Pointlex legala affärer (Årg. 1 2004-2009)  

Retfaerd : nordisk juridisk tidskrift (2014-)

Riksdag & departement (1959-2014, luckor)

Saint Louis University Law Journal  (Vol. 29 1985–)

Scandinavian studies in law  (Vol. 1 1957–)
Vol 1-59 är sökbara i fulltext  
Skattenytt  (Årg 1 1951–)

Stockholm international arbitration review, SIAR (2005:1-2009:2)  

Swedish studies in European law (Vol. 1 2006-)

Svensk försäkring : årsbok (1985-2006)

Svensk juristtidning   (Årg 1 1916-)
Svensk polis 

Svensk skattetidning  (Årg. 1 1934–)   

Sveriges internationella överenskommelser : SÖ  (1926– )

Tidsskrift for rettsvitenskap : TFR  (Årg. 1 1888–)

Tidskrift för Sveriges domareförbund  (2003–)

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen
i Finland : JFT  (Årg 1 1865–)

Uniform law review / Unidroit (1998-2001, 2006-)

Upphandlingsrättslig tidskrift (2014:1-)