Bibliotekets samlingar omfattar drygt 55 000 volymer svensk och utländsk juridisk litteratur – böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar och offentligt tryck.
Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk och nordisk juridik.

I stort sett all ny svensk juridik köps in och ett urval från övriga Norden, men här finns även ett omfattande bestånd av äldre, både svensk, övrig nordisk, tysk, fransk och engelsk juridik ända från 1600-talet och framåt.

Internationell process- och skiljedomsrätt och mänskliga rättigheter är fokusområden som vi satsar lite extra på.

Större delen av samlingarna, även böcker markerade med ”placering magasin”, finns direkt tillgängliga på plats i biblioteket men en mindre samling sällan efterfrågad litteratur är deponerad utanför huset.

 

Sök i Juridiska bibliotekets katalog
I katalogen kan du söka bland böcker och tidskrifter. Artiklar ur tidskriften Advokaten är inlagda åren 1995-2000.
Äldre litteratur läggs in i katalogen successivt men fortfarande finns litteratur, särskilt äldre utländsk juridik, som bara är sökbar i den tryckta kortkatalogen på biblioteket.
Juridiska bibliotekets katalog

Sök litteratur på andra bibliotek
Om boken du söker inte finns på biblioteket kan du söka vidare efter den på andra bibliotek. I den nationella samkatalogen Libris kan du söka på universitets-, forsknings-, och ett antal folkbibliotek. Libris

Sök svensk digitaliserad juridik
Äldre svenskspråkig juridisk litteratur kan återfinnas på Juridikbok.seSidan som drivs av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har som mål att digitalisera och fritt tillgängliggöra svensk äldre juridisk litteratur. Många titlar som kan vara svåra att hitta kan man här läsa i fulltext.