NORDEN

Allmänt

Guide to law online
Law Library of Congres

Vägledning bland danska och norska rättskällor
Lunds universitet


Danmark

Dansk ret
Köpenhamns universitet

Danske retskilder
Vägledning till hur du hittar danska rättskällor (Copenhagen Business School)

Retsinformation.dk
Officiell webbplats för dansk rättsinformation. Lagar, förarbeten mm

Domstol.dk
Länkar till domstolarna

Jurabog.dk
Digitaliserad äldre dansk juridisk litteratur. 

Lovtidende.dk
Författninggssamling


Finland 

Finlex
Officiell webbplats för finsk rättsinformation. Lagar, förarbeten, rättspraxis mm

Law Library of Congres : Finland
Guide till finsk juridik

Rättsportalen.fi
Information och länkar bl.a. till domstolarna


Norge

Lovdata.no
Norsk rättsinformation. Viss information är fritt tillgänglig (författningar , domar från Höjesteret etc)

Juridisk nettviser
Ämnesportal för juridik (Universitetet i Oslo)

NOU i fulltext, 1972-2009
Norges offentlige utredninger i fulltext (Universitetsbiblioteket i Oslo)


PORTALER

E-juridikportalen
Information om medlemsländernas rättssystem

Globalex 
Länkar till ett stort antal länder och deras lagstiftning, rättssystem och statsskick (NYU School of Law)

Guide to law online 
Länkar till ett stort antal länder och deras lagstiftning, rättssystem och statsskick (Law Library of Congres)

WordLII 
Juridisk länksamling som täcker världens länder (World Legal Information Institute)

Juridisk ämnesguide 
Juridisk länksamling - utländsk nationell rätt (Lunds universitet)