Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Använd biblioteket

Sök i bibliotekets katalog

Bibliotekets samlingar omfattar drygt 55 000 volymer svensk och utländsk juridisk litteratur – böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar och offentligt tryck.
Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk och nordisk juridik.

Sök i katalogen >>

Låneregler

Biblioteket är öppet för alla som avlagt juristexamen och för juridikstudenter. 
Vi medger bara lån till advokater/advokatbyråer. 
Juridikstuderande är välkomna att läsa på plats.

Du måste vara registrerad som låntagare för att kunna låna.
Är du inte registrerad, skicka en förfrågan till biblioteket@advokatsamfundet.se.
Du kan även skicka in en registreringsförfrågan via bibliotekets katalog.
Som registrerad låntagare kan du beställa, reservera och låna om via ”Mitt konto” i bibliotekskatalogen.

Registrera dig som ny låntagare (under Mina sidor) >>

Låna
Lånetiden är i de flesta fall 14-21 dagar med möjlighet till omlån om ingen ställer sig i kö. Om en annan låntagare ställer sig i kö kommer materialet krävas in efter lånetidens slut.
Det mesta går att låna men visst material kan du bara läsa på plats i biblioteket. Det gäller framför allt äldre/ömtålig litteratur, Norstedts laghandböcker (”lösblad”) samt viss referenslitteratur, ex Nytt juridiskt arkiv.

Lån görs elektroniskt vid biblioteksdisken. Är biblioteket obemannat fyll i ett lånekvitto. Du behöver inte hämta materialet själv - ombud eller budfirma går bra.

Låna utanför Stockholmsområdet
Du som är verksam på annan ort än Stockholm kan få böckerna skickade per post, dessa skickas på mottagarens bekostnad.

Omlån
Förlängning av lån kan göras om ingen annan står på kö. Är du inloggad på "Mina sidor" i katalogen kan du låna om själv. Hör annars av dig till biblioteket via telefon 08-459 03 20 eller mejl biblioteket@advokatsamfundet.se om du önskar förlänga ditt lån. 

Återlämning
Du kan lämna tillbaka dina böcker i biblioteket under våra öppettider (helgfria vardagar 08.30-17.00, lunchstängt 12-13) eller i advokatsamfundets reception (helgfria vardagar 08.30-17). Observera att andra öppettider kan förekomma exempelvis under sommaren.
Inga böcker läggs i husets postlåda.

Om du skickar böcker med post bör du använda ett ordentligt skyddande emballage. exempelvis ett vadderat kuvert och se till att det är väl förslutet. Observera att du är ansvarig för boken ända tills den tagits emot på biblioteket.

Böcker skickas till :
Stiftelsen Juridiska biblioteket
Box 27321
102 54 Stockholm

Försenade lån
Är lånet försenat får du påminnelser. Inga avgifter utgår vid förseningar, vi är dock tacksamma om du håller lånetiden.

Förkommen litteratur ersätts av låntagaren.

Läsplatser och besöksdator
Besökare är välkomna att läsa på plats. Här finns några studieplatser och en publik dator där du kan söka i bibliotekskatalogen och i några av våra svenska och nordiska rättsdatabaser. 
WiFi är tillgängligt på biblioteket. Inloggningsuppgifter finns på informationsskylten som står på biblioteksdisken. 

Skanna/mejla utdrag ur böcker/tidskrifter
Biblioteket kan skanna/mejla enstaka artiklar, kortare avsnitt ur verk om du själv inte har möjlighet att komma hit. 

Kopiering
Kopieringsmöjlighet finns på biblioteket. Kostnad 2 kr/sida, för kopiering överstigande fem sidor. De fem första sidorna är gratis. Endast kontant betalning.
För advokater/advokatbyråer är kopieringen kostnadsfri.

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Enligt 2 kap. 12 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk : ”Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk”.

Offentligt tryck (författningar, beslut av myndigheter osv) omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså kopieras fritt.