Biblioteket är inrymt på nedre plan i advokatsamfundets hus, Tryggerska villan, på Östermalm i Stockholm. Vi har öppet för alla som avlagt juristexamen och för juridikstudenter men bara advokatbyråer har möjlighet att låna ur samlingarna.

Här finns några studieplatser och en publik dator där du kan söka i bibliotekskatalogen och i några av våra svenska och nordiska rättsdatabaser. 

Kopieringsmöjligheter finns. WiFi är tillgängligt på biblioteket. Inloggningsuppgifter finns på informationsskylten som står på biblioteksdisken.