I matrikeln finns uppgifter om Advokatsamfundets ledamöter och biträdande jurister. Välj Sök advokat för att söka på bland annat namn, ort och verksamhetsinriktning. Se även sökinstruktioner.

Som advokat eller biträdande jurist kan du efter inloggning se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel. Delägare, innehavare och byråadministratörer kan dessutom se och ändra uppgifterna om advokatbyrån i Advokatsamfundets matrikel samt i övrigt lägga till personer/ändra uppgifter för personer som är kopplade till byrån.

Vid ändring av uppgifter: Glöm inte att ange begärt ikraftträdandedatum för ändringen, dvs. det datum då du önskar att ändringar ska träda i kraft. Om ett telefonnummer exempelvis kommer att ändras per den 1 maj 2022, ska begärt ikraftträdandedatum anges till 05/01/2022. Detsamma gäller om en medarbetare slutar per den 31 oktober 2022; begärt ikraftträdandedatum ska då vara 10/31/2022. Begärt datum för ikraftträdande kommer annars att sättas till dagens datum.

Observera att begärda ändringar inte införs i matrikeln förrän de har granskats och godkänts av Advokatsamfundets registrator.

Ändra egna personuppgifter

Välj Mina uppgifter under Mina sidor för att se dina uppgifter. Följ anvisningarna på sidan för att ändra uppgifter.

Ändra byråuppgifter

Innehavare, delägare och byråadministratörer kan själva administrera uppgifter om advokatbyrån. Välj Kontor under Mina sidor för att se kontorets uppgifter.

Ändra personuppgifter för personer på byrån

Delägare, innehavare och byråadministratörer kan själva administrera uppgifter rörande personer kopplade till byråns kontor. Välj Personer under Mina sidor för att se vilka personers uppgifter du kan se och ändra.

För att registrera nya medarbetare på advokatbyrån: välj underrubriken Skapa ny person.

Följ anvisningarna på sidan för att registrera nya medarbetare på advokatbyrån eller ändra uppgifter för byråns personal.

Använd Mina sidor för att hitta det du söker

Via Ändringslogg under Mina sidor kan du se de ändringar som du har begärt men som ännu inte har trätt i kraft.

Kontakta Advokatsamfundets registrator på 08-459 03 00 eller registrator@advokatsamfundet.se om du har frågor om matrikeln och dina uppgifter.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Läs om Advokatsamfundets användarvillkor

Läs om Advokatsamfundets användarvillkor