Är den tilltagande övervakningen och registreringen av medborgarna förenlig med rättssamhället? Måste vi vänja oss vid att vara övervakade? Dessa frågor var utgångspunkten för ett möte arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, i Stockholm den 1 februari.

Publiken fick chansen att diskutera med justitieminister Thomas Bodström och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som ofta ifrågasatt den nya och planerade lagstiftningen om bland annat lagring av trafikdata och hemlig rumsavlyssning.